اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

وقایع نگاری ۱۶ آذر ۳۲؛ از شاهدان عینی تا شواهد امروزی

درخواست حذف اطلاعات

وب سایت تاریخ ایرانی: امروز شانزده آذر است. اما ۱۶ آذر سال ۳۲ یک روز عادی نبود. از صبح زود که دانشجویان خودشان را به کلاس های درس رساندند همه می دانستند که حادثه ای در شرف وقوع است. در آن روز در اثر درگیری میان...