اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

آزاد سازی 50 هکتار عرصه شهری با پاک سازی تقی آباد - سه درخواست نوری از شهرداری و نیروی انتظامی

درخواست حذف اطلاعات

آزاد سازی 50 هکتار عرصه شهری با پاک سازی تقی آباد/سه درخواست نوری از شهرداری و نیروی انتظامی